Zadania roczne na rok szkolny 2022/2023

 KIERUNKI PRACY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZADANIE GŁÓWNE:

HAŁABAŁKOWE WĘDRÓWKI PO ŚWIECIE KULTURY I SZTUKI

 

1.  Hałabałkowy Jubileusz

Cele: 

 • Aranżowanie przestrzeni inspirującej dzieci do twórczej aktywności;
 • Poznawanie własnych możliwości do podejmowania różnych form działania w kierunku ich rozwijania;
 • eksperymentowanie i odkrywanie.

2.   Międzynarodowy  Projekt Edukacyjny "PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"

Cele:

 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci.
 • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
 • Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
 • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
 • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.

3. Międzynarodowy Projekt Edukacjny " Z kulturą mi do twarzy"

Cele:

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesienu do nastepujących sfer aktywności: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno;
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką.

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Grażyna Tokarska
(2022-10-24)
Udostępnił:
Tomkiewicz Barbara
(2005-04-27 18:03:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Tokarska Grażyna
(2022-11-21 13:50:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki