Zasady przyjęcia do PM1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się każdego roku w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rekrutacja prowadzona jest od 1.03. do 30.03. każdego roku.

Szczegółowy sposób postępowania zawarty został w Regulaminie Rekrutacji do Przedszkola. W ciągu roku szkolnego przeprowadzany jest również nabór dzieci do przedszkola, w miarę wolnych miejsc.

 KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA przy ulicy Mickiewicza oraz Punktu Przedszkolnego przy ul. Łoźnickiej 29 i oddziałach w Bełcznie i Spokojnej 4 pobrać można w sekretariacie placówki /ul. Mickiewicza 11/ w godz.800 - 1530.

Wytworzył:
Grażyna Tokarska
(2018-02-22)
Udostępnił:
Tomkiewicz Barbara
(2003-07-01 09:34:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Tokarska Grażyna
(2018-02-22 17:57:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki