Opłaty z tytułu pobytu dziecka w PM1.

 

ZASADY POBIERANIA NALEŻNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

/patrz Uchwała Nr XXVI/206/2016 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 grudnia 2016r./

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie

§ 1. Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w Przedszkolu Miejskim Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

§ 2. Określa się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w Przedszkolu Miejskim Nr im. Krasnala Hałabały w Łobzie w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, w wysokości 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

§ 3 Zakres świadczeń i szczegółowe zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie, a rodzicami /prawnymi opiekunami/ dziecka.

 

Umowa rodzic przedszkole

 

Należności za pobyt dziecka w przedszkolu należy wpłacać  od 08 do 15 każdego danego miesiąca

wyłącznie  na

 rachunek bankowy: 

nr 25 9375 1038 2600 5733 2000 0010

 

 

Wytworzył:
Grażyna Tokarska
(2018-02-22)
Udostępnił:
Tomkiewicz Barbara
(2003-06-30 17:25:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Tokarska Grażyna
(2018-02-22 17:58:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki