Wizja i Misja

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 im. KRASNALA HAŁABAŁY W ŁOBZIE

        

    WIZJA PRZEDSZKOLA 

 

 

 

 • Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 •  Chcemy rozwijać talenty oraz wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju.
 • Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

        MISJA PRZEDSZKOLA:

 

                NASZE PRZEDSZKOLE:

 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo;
 • uczy wrażliwości na potrzeby innych ludzi;
 • tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka;
 • umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji ;
 • wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;
 • kształtuje postawy moralne i proekologiczne;
 • promuje zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka;         
 • jest nowoczesne i sprawnie zarządzane;
 • realizuje nowatorskie rozwiązania, które gwarantuja wysoką jakość pracy;
 • zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę;
 • analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
Wytworzył:
mgr Mariola Kotowicz
Udostępnił:
Tomkiewicz Barbara
(2004-02-05 12:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Tokarska Grażyna
(2018-02-22 17:49:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki