Plan dochodów i wydatków PM 1 2013r.

 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH NA   ROK 2013                                                                                                                                     

 

Dział   801                                      Zachodniopomorskie                                              Łobez        
                                                                (województwo)                                                                         (gmina- miasto-dzielnica)
Rozdział   80104            Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie
                                                           (nazwa i adres jednostki)
Poz.
 
Nazwa
Przewidywane wykonanie 2012
Plan- budżet
2013
Wskaźnik
(4:3)
1
2
3
4
5
1
 
 
Plan gospodarczy
 
A
 
 
 
 
 
14 oddziałów
17 oddziałów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Wskaźnik budżetowy
 
 
 
3
Etaty              nauczyciele
29,06
34,11
 
 
pracownicy adm. i obsługi
19,00
21,00
 
Ilość godzin zatrudnienia
 
 
 
4
Norma budżetowa
 
 
 
Paragraf
Rozdział 80104
Wydatki bieżące - ogółem
B
 
      
 
 
Wydatki objęte normą
2.327.500,00
2.528.500,00
 
3020
Nagr. i wyd. nie zalicz do wynagr.
10.000,00
10.000,00
 
4010
Wynagrodzenie osobowe
1.627.627,00
1.698.594,00
 
4040
Dodatkowe Wynagr. Roczne
110.886,00
130.890,00
 
4110
Składki na ub. społeczne
229.600,00
302.016,00
 
4170
Wynagrodz. bezosobowe
6.000,00
6.000,00
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
40.000,00
42.500,00
 
4210
Zakup mat. i wyposażenia
60.538,00
60.000,00
 
4220
Zakup środków żywności
0,00
0,00
 
4240
Zakup pom. nauk. i dydakt.
2.500,00
5.000,00
 
4260
Zakup energii
67.000,00
90.000,00
 
4270
Zakup usług remontowych
3.000,00
3.000,00
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
2.500,00
3.000,00
 
4300
Zakup usług pozostałych
27.140,00
27.140,00
 
4350
Zakup usł dostępu do sieci internet.
2.500,00
2.500,00
 
4360
Opł.z tyt.zak.usł.tel.komórkowej
2.500,00
2.500,00
 
4370
Opł.z tyt.zak. usł. telekom.telefon.
500,00
500,00
 
4390
Zak. usł.obejm.wykon.ekspertyz
500,00
500,00
 
4410
Podróże służbowe i krajowe
2.380,00
2.380,00
 
4430
Różne opłaty i składki
2.000,00
2.000,00
 
4440
Odpisy na ZFŚS
114.867,00
139.280,00
 
4700
Szkolenia pracowników
700,00
700,00
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
 
Wydatki nie objęte normą
0,00
0,00
 
 
 
0,00
0,00
 
 
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
Rozdział 80104…………
 
Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem
0,00
0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 80104………C
 
Dochody – ogółem
389.000,00
382.000,00
 
0830
Wpływy z usług
387.000,00
380.000,00
 
0960
Darowizny od rodziców
2.000,00
2.000,00
 
 
 
   
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wytworzył:
Barbara Tomkiewicz
Udostępnił:
Tokarska Grażyna
(2007-11-20 14:24:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Tokarska Grażyna
(2014-02-19 11:46:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki